De raadselachtige logica van de gemeente Den Haag


Het blijft raadselachtig, het argument van wethouder Rabin S. Baldewsingh voor de subsidiestop op o.a. Exodus: “deze verschuiving [van een focus op meer opvangvoorzieningen naar een focus op preventie en herstel] vraagt een ombuiging van beleid: minder opvang ten gunste van innovaties en activiteiten op het terrein van preventie en herstel.”

Want dat is dus precies waar de begeleiding Exodus Den Haag op gericht is, preventie (van recidive en alle ellende die daarmee samenhangt) en herstel (van leven en toekomstkansen van ex-gedetineerden). Wij zijn bovendien constant aan het innoveren om onze toch al goede resultaten op het gebied van preventie en herstel te verbeteren.

Welke wonderlijke logica ligt dan ten grondslag aan het besluit om de gemeentesubsidie aan Exodus Den Haag vanaf 2014 te beëindigen? Vanmiddag vanaf 13.30 uur in de (extra) openbare vergadering van de commissie Samenleving (kijk hier voor agenda en stukken), waar wij natuurlijk voor Exodus gaan inspreken. De vergadering is live te volgen via  www.denhaag.nl/mijnraad