17 januari 2010: Oud-premier Balkenende bezoekt Exodus Den Haag


 

Op 17 januari 2011 bracht oud-premier Balkenende een bezoek aan Exodus Den Haag.

Het bezoek werd ten tijde van de afronding van het premierschap van de heer Balkenende vastgelegd en komt voort uit bestaand contact tussen het CDA en Exodus. Tijdens het bezoek informeerde Exodus de oud-premier uitgebreid over het gedachtegoed van de organisatie. Bewoners van Exodus Den Haag verzorgden de rondleiding door de locatie in Den Haag.

Oud-premier Balkenende bekleedt sinds 1 december 2010 de leerstoel Governance, Institutions and Internationalisation als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Hij bezoekt Exodus echter nog vanuit zijn voormalig positie als premier.

Het Exodushuis in Den Haag is de eerste en oudste opvanglocatie. Voorzitter van Exodus, dhr. Eerbeek, was indertijd betrokken bij de oprichting, die een reactie vormde op de problematiek onder de doelgroep ex-gedetineerden waarmee hij geconfronteerd werd in zijn werk als Justitie Pastoor. Tijdens een verblijf bij Exodus werken (ex-) gedetineerden aan het verkrijgen van werk en huisvesting en het herstel van sociale relaties. Daarnaast zijn gesprekken over zingeving, daderschap en re-integratie in de maatschappij een belangrijk onderdeel van de begeleiding. De integrale methodiek die Exodus inzet is effectief gebleken in het terugdringen van recidive.

Het bezoek van dhr. Balkenende geeft erkenning voor de moeilijke positie van (ex-) gedetineerden in Nederland. Bewoners kregen de kans hun persoonlijke verhaal te vertellen tijdens de rondleiding door het Exodushuis. Zij probeerden daarmee het beeld rondom gedetineerden te nuanceren en lieten zien waarom mensen een tweede kans in de Nederlandse maatschappij verdienen.