Maandelijkse archieven: januari 2013


Wethouder heroverweegt subsidiekorting en wil in gesprek

Gisteren is in de commissie samenleving van de Haagse gemeenteraad de brief van wethouder Baldewsingh (sociale zaken) besproken, waarin hij zijn beleidsvoornemens met betrekking tot het Haagse dak- en thuislozen beleid ‘Den Haag Onder Dak’ toelicht. De uitkomst van deze vergadering is voor Exodus Den Haag hoopgevend. Het beleidsvoorstel van de wethouder dreigde voor Exodus neer te komen op een halvering van de gemeentelijk financiële […]


De raadselachtige logica van de gemeente Den Haag

Het blijft raadselachtig, het argument van wethouder Rabin S. Baldewsingh voor de subsidiestop op o.a. Exodus: “deze verschuiving [van een focus op meer opvangvoorzieningen naar een focus op preventie en herstel] vraagt een ombuiging van beleid: minder opvang ten gunste van innovaties en activiteiten op het terrein van preventie en herstel.” Want dat is dus precies waar de begeleiding Exodus Den Haag op gericht is, […]


Stadsbestuur Den Haag bezuinigt op veiligheid in de stad

De gemeente Den Haag dreigt de subsidie aan de opvang en begeleiding van ex-gedetineerden bij Exodus Den Haag in 2013 te halveren en in 2014 zelfs helemaal te stoppen. Deze bezuinigingsmaatregel van wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) van Sociale zaken, betekent in de praktijk een bezuiniging op de veiligheid in de gemeente Den Haag. Exodus vangt in Den Haag namelijk al 30 jaar ex-gedetineerden op en […]


Help Exodus en krijg de Toekomstdroomkalender 2013 kado

Toekomstdroomkalender 2013 Heeft u afgelopen jaar ook genoten van de foto’s van de eerste Exodus Toekomstdroomkalender? Dan is er goed nieuws want ook voor 2013 is er inmiddels weer een nieuwe toekomstdroomkalender beschikbaar. Deze keer een landelijke versie, waaraan ex-gedetineerden uit heel Nederland meewerkten. Speciale Actie Iedereen die voor 31 januari 10 euro of meer doneert aan Exodus Den Haag krijgt gratis een exemplaar van […]