Maandelijkse archieven: juli 2014


DOEL-trainingen nu ook buiten Den Haag

Eerder publiceerden we het interview met Waldy over o.a. zijn ervaringen met de Aardetraining. Deze training maakt, net als de teamtraining met de outdoordriedaagse, deel uit van de ‘Doel-trainingen’ die Exodus heeft ontwikkeld om (ex-)gedetineerden sneller vooruit te helpen in hun resocialisatieproces, met name op het gebied van relaties, zingeving, gedrag en houding. DOEL staat voor ‘Door Outdoor Ervaren Leren’ en maakt gebruik van een […]


Vrijwilligers in de gevangenis

In het landelijke vrijwilligersnetwerk van Exodus Nederland zijn rond de 1.800 vrijwilligers in meerdere werkzaamheden actief. In de gevangenis, in de nazorg en in de Exodushuizen zelf. Velen tonen zo hun betrokkenheid met onze doelgroep, die in bijna alle gevallen nog wel een extra duwtje in de rug kan gebruiken. Zo ook bij de locaties Den Haag en Leiden. In beide steden zijn zo’n 15 vrijwilligers […]


“Met samen puinscheppen kom je verder”

Sinds anderhalf jaar biedt Exodus Zuid-Holland West naast het residentiële begeleidingsprogramma in de beide Exodushuizen, ook ambulante begeleiding aan mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun terugkeer in de samenleving na een detentieperiode. Het ambulante begeleidersteam bestaat inmiddels uit 5 personen: Mayon, Margot, Gillian, Chantal en Lisette. Samen werken ze er hard aan om op een goede manier in de groeiende vraag naar ambulante begeleiding […]


“Ik ben weer mijn oude ik, maar dan beter”

Waldy woont sinds een maand in het Haagse doorstroomhuis van Exodus. (Twee weken woonde hij nog samen met Janik die inmiddels ook weer verhuisd is naar een zelfstandige woning.) Eind november vorig jaar kwam hij bij Exodus wonen met een stappenplan voor 16 maanden. Al na een half jaar heeft hij al zijn gestelde doelen bereikt. “Toen ik pas bij Exodus kwam, was ik heel terughoudend. […]


Waardevol kleinigheidje uit het Perspectieffonds

Dankzij Stichting Laetare en het Bisdom Rotterdam kunnen nazorgverleners, aangesloten bij de Exodushuizen Rotterdam, Den Haag en Leiden, sinds een jaar hun ambulante nazorgcliënten een onverwacht genoegen doen door – eenmalig – financiële uitkomst te bieden in situaties waarin de cliënt dat echt even nodig heeft. Bijvoorbeeld in gevallen waarin alle gemeentelijke (subsidie)loketten tevergeefs zijn aangesproken. Mayon Grooten van het ambulante nazorgteam zegt: “Het gaat […]