Dagelijkse archieven: 15 januari, 2019


Krachtig thuis: nieuw project met en voor achterblijvers van gedetineerden

Zelfredzaamheid is al geruime tijd een populaire beleidsterm. Maar zoals bijvoorbeeld in deze column (van Maxim Februari) aan de kaak gesteld wordt: niemand ís het. Wel zitten er grote verschillen in de hoeveelheid steun die mensen vanuit hun directe omgeving kunnen verwachten. Mensen die in detentie terecht komen, ervoeren vaak (om een diversiteit aan redenen) ook voorafgaande aan hun delict al weinig steun uit hun sociale omgeving. […]