Aanmelden ambulante begeleiding


Exodus biedt ambulante begeleiding voor mensen die zelf beschikken over huisvesting maar wel begeleiding nodig hebben op meerdere leefgebieden. Mensen met een forensische titel kunnen voor deze begeleiding aangemeld worden door de reclassering of de gevangenis via Ifzo. Mensen zonder forensische titel kunnen in veel gevallen via de sociale wijkteams (Gouda en Leiden), het Veiligheidshuis, of een andere gemeentelijke instantie bij ons aangemeld worden.

De mogelijkheden verschillen per gemeente. Om snel duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden voor uw specifieke client, kunt u contact opnemen met het Centraal Aanmeldteam van Exodus Nederland. Dit kan telefonisch via 071 516 19 55 (van 9.00 – 16.00 uur op werkdagen) of via de e-mail.