Aanmelden maatjescontact


Exodus Zuid-Holland heeft een groot vrijwilligersnetwerk van mensen die als maatje aan een gedetineerde of ex-gedetineerde gekoppeld kunnen worden. Dergelijk maatjescontact is kosteloos voor de (ex-)gedetineerde en biedt ruimte voor laagdrempelige hulp en waardevolle sociale contacten. Aanmelden om gekoppeld te worden aan een Exodusmaatje kan via onze vrijwilligerscoordinatoren.

Rotterdam: Vivian Peeterman 010- 436 95 90

Den Haag en Leiden: Marian van Dam 071-5147009

Aanmelden om zelf een maatje te worden? Kijk dan hier