Aanmelden begeleid wonen


Een cliënt die aan de voorwaarden voldoet, kan in een van onze Exodushuizen in Rotterdam, Leiden of Den Haag geplaatst worden via de gemeente of via het informatiesysteem Ifzo van Justitie.

Meer informatie
Voor informatie over de zorg die Exodus kan bieden voor uw cliënt en over het aanmeldproces kunt u contact opnemen met het Centraal Aanmeldteam van Exodus Nederland. Dit kan telefonisch via 071 516 19 55 (van 9.00 – 16.00 uur op werkdagen) of via de e-mail.

Plaatsing van een cliënt

Aanmelden voor beschermd/begeleid wonen kan op verschillende manieren. Via DForZo voor clienten die nog gedetineerd zijn of in vrijheid zijn met een justitiele titel. Via gemeentelijke afspraken of op basis van een vrijwillig kader.

Directie Forensische Zorg (DForZo)

Vanaf 1 januari 2014 vallen de diensten van Exodus Nederland onder de forensische zorg en vindt verwijzing van kandidaat-bewoners plaats via Ifzo, het informatiesysteem dat het totale proces van forensische zorg ondersteunt.

Plaatsing is mogelijk via Reclassering, Psycho Medisch Overleg of NIFP/IFZ.

Een overzicht van de justitiële titels vindt u hieronder:

  • Bijzondere Voorwaarde bij vonnis
  • Bijzondere Voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis
  • Verplicht reclasseringstoezicht in vonnis opgenomen
  • Penitentiair Programma (PP)
  • ISD- maatregel (extramurale fase)
  • Artikel 43.3
  • TBS met voorwaarden
  • Scholings- en trainingsprogramma (STP)
  • Proefverlof PIJ-maatregel
  • Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

Gemeente

Exodus kan voor de gemeente een belangrijke rol spelen bij de opvang en ondersteuning van kwetsbare mensen in de samenleving waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Deze zorg nemen wij u uit handen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

PGB

Cliënten die de beschikking hebben over een persoons gebonden budget, het zogenaamde PGB, bieden wij ook de mogelijkheid om de door hen benodigde zorg bij ons af te nemen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vrijwillig kader

Als het niet mogelijk is om de client tijdens detentie bij Exodus aan het traject te laten starten, dan is er de mogelijkheid dit alsnog na detentie in een vrijwillig kader te laten plaatsvinden. Dit dient bij voorkeur aansluitend na detentie van start te gaan. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.