Ervaringsleren: inzicht in gedrag en samenwerking


outdoordriedaagse 2009 115_2Exodus Zuid-Holland biedt individuele en groepsgerichte begeleiding en -trainingen, die grotendeels in de open natuur plaats vinden. In deze begeleiding gaan we gedurende een periode van elke weken of maanden intensief met elkaar aan de slag om specifieke problemen op het gebied van gedrag, motivatie, houding en sociale relaties aan te pakken. Deze vorm van begeleiding is voortgekomen uit het project Door Outdoor Ervarend Leren (DOEL). DOEL combineert de methodiek van het ervaringsleren met de inzichten uit de  Contextuele Hulpverlening.

Op de speciale DOEL website vindt u alle informatie over de diverse vormen van DOEL-begeleiding.