Aanmelden DOEL


Exodus Zuid-Holland biedt individuele en groepsgerichte DOEL-trainingen, die als doel hebben om specifieke problemen op het gebied van gedrag, morivatie, houding en sociale relaties aandoel aanmeldknop te pakken. DOEL staat voor Door Outdoor Ervarend Leren en de trainingen combineren de methodiek van het ervaringsleren met de inzichten uit de  Contextuele Hulpverlening.

Op de speciale DOEL website vindt u alle informatie over de diverse DOEL-trainingen.

Direct aanmelden kan via de knop rechts (voor verwijzers en alleen voor clienten voor wie al afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de financieringsroute. Meer informatie is te verkrijgen bij Nelleke van Klaveren)