Bezuiniging gevangenissen biedt kans op slimmer straffen


De door staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie aangekondigde bezuinigingen op gevangenissen bieden mogelijkheden om slimmer om te gaan met de uitvoer van straffen. Rien Timmer, directeur Exodus Nederland: `De aangekondigde maatregelen hebben voor personeel en gedetineerden grote gevolgen. Maar als je de straftijd anders invult, bijvoorbeeld met goed begeleide elektronische detentie, neemt de kans toe dat gedetineerden eerder en beter worden gestimuleerd om te breken met criminaliteit`.

Exodus ziet in de plannen van de bewindspersoon de mogelijkheden toenemen om door intensieve begeleiding buiten de gestraften meer aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid om hun leven op de rit te krijgen. `Gevangenschap blijft voor veel gedetineerden noodzakelijk, maar is duur en inefficiƫnt omdat je er juist niet de dingen leert die nodig zijn om uit de criminaliteit te blijven`, aldus Timmer. `We hopen dat de plannen van de staatssecretaris er toe leiden dat meer mensen tijdens hun straf aan een positieve toekomst kunnen werken. Streng begeleid, maar in een motiverende omgeving.`

Exodus diende zelf eerder een voorstel bij de Tweede Kamer in om gestrafte vrouwen hun straftijd samen met hun kinderen onder strikte voorwaarden buiten door te laten brengen. Dit voorstel kan tot forse besparingen leiden bij zowel Justitie als Jeugdzorg en sluit goed aan bij de voorstellen van het Kabinet.

Exodus onderkent ook risico`s in de plannen. Zo kan het beperken van weekend- en avondprogramma`s er toe leiden dat gedetineerden minder deel kunnen nemen aan activiteiten die hen voorbereiden op een positieve toekomst. `Activiteiten zoals de ouder- en kindmiddagen die wij samen met vrijwilligers in gevangenissen organiseren dragen bij aan het motiveren van gedetineerden. Dit kost niet veel. Beperk je de mogelijkheden daarvoor, dan zal dat op termijn tot hogere recidive en dus hogere kosten leiden`, aldus Timmer.