Communicatietraining bij Exodus Zuid-Holland West


Tekst: Maya Haque

Op 4 februari startte er een communicatietraining waaraan begeleiders, slaapwachten, administratief medewerkers en stagiaires van Exodus Zuid-Holland West deelnemen. Deze training, uitgevoerd door DOEL-trainster  Nelleke van Klaveren,  geeft medewerkers inzicht in communicatietechnieken om makkelijker contact te kunnen maken wanneer ze op de werkvloer te maken hebben met moeilijk gedrag van bewoners of collega’s. Veel van onze bewoners worden tijdens de DOEL-trainingen van Exodus ook door Nelleke getraind in dergelijke communicatietheorieen en -technieken. Uiteraard is het ook voor medewerkers van belang om deze theorie en technieken te kennen en toe te kunnen passen. Maya Haque (begeleidster) volgt de training en deelt hieronder haar ervaringen:

Er zijn van die dagen dat je drukke werkzaamheden hebt en een bewoner licht ontvlambaar binnenkomt. Wat doe je dan? Uiteraard is het van belang om de juiste aansluiting te krijgen. Aansluiting krijgen doe je door het proces van goed contact bewust te starten. Hoe krijg je goed contact? Drie dingen zijn essentieel voor goed contact. Ten eerste schuif je je negatieve veronderstelling over iemand opzij, zodat je iemand volledig open benadert. Stem vervolgens af op iemand. Afstemmen doe je met lichaamstaal, taalgebruik, stemgebruik en op sleutelwoorden uit iemands verhaal. Als laatste is het belangrijk dat je in het contact de leiding neemt, zodat je regie houdt. Als je de leiding niet krijgt in het gesprek wordt het niet leiden, maar lijden.

Makkelijk is dit proces niet altijd. In deze communicatietraining leert Nelleke hoe dit proces soepeler kan verlopen. Dit is door te begrijpen dat er twee typen gedragingen zijn waar mensen (en dus ook onze bewoners) makkelijk in vervallen bij tegenslag: overleven of ontlopen. Mensen die overleven willen gelijk hebben, geven anderen de schuld van hun probleem, eisen dingen op en zijn vaak boos. Overleefgedrag komt voort uit weerstand, pijn of angst, is destructief en kost veel energie. De andere variant is ontlopen. Mensen die dit gedrag laten zien zijn onverschillig, zeggen geen probleem te hebben  en niets en niemand nodig te hebben en vermijden van alles. In het overleven en ontlopen krijgen mensen niet wat ze willen. Daarom is het belangrijk dat Exodus medewerkers bewoners kunnen helpen schakelen van ‘Overleven’ of ‘Ontlopen’ naar ‘Samenwerken’. Samenwerken is positief. In samenwerking is het mogelijk om te leren. Ook komen daar ieders kwaliteiten tot z’n recht in constructieve acties. In het samenwerken verbind je je met jezelf en met andere mensen.

Het schema van OOS ( overleven, ontwijken, samenwerken) geeft een mooie ingang om het werk makkelijker te maken en bewoners op positieve en constructieve wijze verder te helpen. De kennis van overleven en ontlopen biedt een goede ingang om anders in contact te treden. Door overleef- en ontloopgedrag sneller te herkennen kunnen Exodusmedewerkers bewoners uitnodigen om het samenwerken aan te gaan. Op welke manier dit bereikt kan worden leren de cursisten aanstaande dinsdag tijdens de laatste sessie van de communicatietraining.