Klachtenprocedure


Exodus Zuid-Holland behandelt alle communicatie met haar clienten, medewerkers, ketenpartners, donateurs en andere relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Een klacht indienen

Klachten over Exodus Zuid-Holland kunt u via het online klachtenformulier of schriftelijk indienen. Onze adresgegevens zijn:

Exodus Zuid-Holland
t.a.v. Afdeling Communicatie
Frankenslag 164
2582HX Den Haag

Klachtenprocedure
De klacht komt binnen bij de afdeling Communicatie. Wij streven ernaar uw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. Als uw klacht binnen deze termijn niet afgehandeld kan worden, ontvangt u van ons een bericht over de reden van de vertraging en over de verwachte tijdsduur en wijze van afhandeling.

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij Ed Deij (directeur Exodus Zuid-Holland West) of Lara van der Well (directeur Exodus Zuid-Holland Zuid) via bovenstaande postadres. De directie streeft ernaar binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren over de verdere afhandeling.

Anonieme klachten
Op een anonieme klacht kan geen reactie worden gegeven. Wel wordt een anonieme klacht besproken tijdens de evaluatievergadering met de directie.

Tot slot
Alle klachten die Exodus Zuid-Holland ontvangt, worden vastgelegd in een klachtenregister. De klachten worden ten minste elk kwartaal besproken met de directie. Alle klachten die wij ontvangen zullen wij zo snel mogelijk verwerken, behandelen en bespreken. Wij stellen feedback van onze donateurs en andere relaties zeer op prijs.