DOEL: Ex-gedetineerden gaan ‘Door Outdoor Ervarend Leren’


Binnen Exodus Den Haag zijn we momenteel hard aan het werk met de voorbereidingen voor het nieuwe project ‘Door Outdoor Ervarend Leren’ (DOEL). Met outdoor activiteiten onder professionele begeleiding, willen we onze bewoners stimuleren om te onderzoeken hoe ze samenwerken, wat hierbij hun valkuilen zijn en hoe ze hun kwaliteiten zo constructief en effectief mogelijk kunnen inzetten.

Met DOEL willen we ervoor zorgen dat we binnen ons begeleidingsprogramma op een veel structurele manier gebruik kunnen maken van deze vorm van ervarend leren.

Momenteel zijn we nog op zoek naar fondsen en sponsoring om het project te kunnen realiseren. Alle steun is dus zeer welkom!

Sinds twee jaar ondernemen we binnen Exodus Den Haag soms outdooractiviteiten met  bewoners. Elke keer leidde dit tot zeer positieve reacties van bewoners en begeleiders. We spreken nu zelfs van van het ‘Outdoor-effect’: de open, goede, en leergierige sfeer die merkbaar is na een outdoor activiteit.
Hoewel deze losse outdooractiviteiten dus al een merkbare verbetering opleveren, verwachten we dat de volle potentie van deze benadering nog veel beter benut kan worden als we dit middel op een meer geïntegreerde, frequente en langdurige manier kunnen inzetten.

Bruggen bouwen
Daarom ontwikkelen we momenteel het programma DOEL: Door Outdoor Ervarend Leren. Nelleke van Klaveren, begeleider en outdoorspecialist, heeft een programma samengesteld met 7 verschillende onderdelen. Het programma biedt diverse vormen zoals kompastochten, meerdaagse trekkings, kanotochten, en het bouwen van bijvoorbeeld vlotten, bruggen en bivaks.

Ervarend leren
Sommige van deze onderdelen zijn geschikt voor alle bewoners, anderen zijn op maakt gemaakt voor bijvoorbeeld de groep ‘jongvolwassenen’ of bewoners die vastlopen in het  begeleidingstraject. In alle onderdelen staan vertrouwen, genieten, succes, tegenslagen, inspannen en ontspannen centraal.

Het doel is steeds om bij te dragen aan ‘Ervarend Leren’, om beter toegerust weer een ‘gewoon’ leven te kunnen opbouwen in de maatschappij.

U kunt ons helpen
Momenteel zoeken we nog naar fondsen en sponsoring om het DOEL project te realiseren.

Alle steun is zeer welkom! U kunt ons helpen door het schenken van (gebruikte) outdoor materialen (kleding en schoenen, klimspullen, tenten, slaapzakken etc) of in de vorm van een financiële gift via

  • Girorekening 1989910 t.n.v. Stichting Exodus Den Haag, o.v.v. DOEL Project

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u een van de folders downloaden of contact opnemen met begeleider van Exodus Den Haag Nelleke van Klaveren via T 070 351 41 61