DOEL-trainingen nu ook buiten Den Haag


kanoEerder publiceerden we het interview met Waldy over o.a. zijn ervaringen met de Aardetraining. Deze training maakt, net als de teamtraining met de outdoordriedaagse, deel uit van de ‘Doel-trainingen’ die Exodus heeft ontwikkeld om (ex-)gedetineerden sneller vooruit te helpen in hun resocialisatieproces, met name op het gebied van relaties, zingeving, gedrag en houding.

DOEL staat voor ‘Door Outdoor Ervaren Leren’ en maakt gebruik van een combinatie van contextueel werken en het creëren van concrete leerervaringen waarmee mensen versneld inzicht krijgen in eigen doelen, gedragspatronen, valkuilen en mogelijkheden. Keer op keer blijkt deze aanpak waardevol voor onze bewoners en hun begeleiders.

Aanvankelijk waren de DOEL-trainingen alleen beschikbaar voor Haagse Exodusbewoners. Maar inmiddels is het DOEL-aanbod, mede dankzij hun ervaringen en feedback, geschikt gemaakt om breder ingezet te worden. Momenteel zijn er dan ook DOEL-trainingen aan het starten in Exodus Utrecht, Rotterdam en Alkmaar.

Maar ook voor ambulante nazorgtrajecten blijken de trainingen waardevol en we zijn daarom in overleg met gemeenten, ggz-instellingen en reclasseringsorganisaties om te kijken hoe we de DOEL-trainingen voor hun cliënten kunnen inzetten. Daarnaast willen we ook in de gevangenis aan de slag met DOEL, om mensen al in een vroeg stadium te helpen bij het helder krijgen van hun doelen na detentie.

Meer weten over de DOEL-trainingen? Kijk op www.exodusdenhaag.nl/doel of mail naar info@exodusdoel.nl.

DOEL-trainingen worden mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen: Fonds1818, Haags Groene Kruis Fonds, KNR/PIN, Oranjefonds, SIOC, SKAN Fonds, Stichting Rotterdam en het VSB Fonds.