Ed Deij: resultaten en bedreigingen voor Exodus


Ed Deij (directeur Exodus Den Haag): “Terugkijkend op het jaar 2012, constateer ik dat er in Exodus Den Haag weer heel hard gewerkt is. In de eerste plaats door onze bewoners. We hebben in het afgelopen jaar 27 nieuwe mensen bij ons mogen verwelkomen. Allemaal hebben zij zich op hun eigen manier ingezet om weer op een positieve manier mee te kunnen doen in onze samenleving. Hierbij ontvingen ze de onontbeerlijke steun van onze begeleiders en vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor onze bewoners.

Maatschappelijk rendement
Ik kijk dan ook met gepaste trots terug op het afgelopen jaar. Ons werk betekent veel voor de mensen die hier wonen, maar ook voor de maatschappij als geheel. Onderzoek heeft uitgewezen dat het werk van Exodus een maatschappelijk rendement oplevert van 6 tot 146% per jaar (zie ook www.exodusdenhaag/Resultaat). Zelfs in het meest voorzichtige scenario is dit een hoger rendement dan dat van de AEX in de afgelopen drie jaar.

Bezuinigingen
Desondanks maak ik me zorgen over wat ons in het komende jaar te wachten staat. We leven in tijden van crisis en dit vertaalt zich onder andere in bezuinigingen bij de overheid. Zo bereikte mij onlangs het bericht dat de subsidie die Exodus sinds vele jaren van de gemeente Den Haag ontvangt, door de huidige bezuinigingen, dreigt weg te vallen. Hoewel ons werk op langere termijn aantoonbaar geld oplevert voor de samenleving, lijkt de huidige crisis politici ertoe te bewegen om vooral te kiezen voor financiƫle resultaten op korte termijn. Ik hoop dat de gemeente op tijd zal inzien dat investeren in Exodus een winstgevende investering is in de toekomst. Zowel in de toekomst van mensen, als in de toekomst van de samenleving.

Kansrijke toekomst
Wilt u ook investeren in deze toekomst? U kunt ons op allerlei manieren helpen: word vrijwilliger, organiseer een thema-avond, start een actie, of steun ons met een gift. Als u voor eind januari 2013 een gift van 10 euro of meer overmaakt, steunt u niet alleen ons werk, maar ontvangt u bovendien als dank ook de gloednieuwe toekomstdroomkalender 2013. Laten we ons gezamenlijk blijven inzetten voor een kansrijke toekomst voor iedereen. Ik wens u, mede namens bewoners, medewerkers en het bestuur van Exodus Den Haag, een mooie kerst en een perspectiefrijk 2013!