Een nieuwe start voor jonge ex-gedetineerden


Begin mei gaan we, samen met Exodus Leiden en Exodus Utrecht, van start met het project Restart: een speciaal begeleidingstraject gericht op jonge ex-gedetineerden in de leeftijd 18-25 jaar. Dankzij de steun van een zestal fondsen (zie ook hieronder), kunnen we de komende anderhalf jaar ten minste 30 jongeren intensiever begeleiden en de hierbij gebruikte begeleidingsmethodiek ontwikkelen, beschrijven en deelbaar maken.

Restart is het vervolg een eerder pilotproject ‘Traject Jongvolwassenen’. De aanleiding voor beide projecten is het grote verschil dat we bij Exodus bemerkten in de positieve uitstroom van ‘oudere’ versus ‘jongere’ bewoners: het percentage bewoners in de leeftijdscategorie 18-25 dat er in slaagde de persoonlijke doelen te realiseren (en dus positief uit te stromen) was veel lager dan dat van de leeftijdsgroep vanaf 25 jaar.

Tijdens het pilotproject ontwikkelden we een speciale aanpak voor deze jongere doelgroep, als uitbreiding op het reguliere Exodus programma. Het draaide daarbij vooral om meer actie, meer aandacht en meer directe feedback. De resultaten van het pilotprojecten waren positief en hebben ons ervan overtuigd dat het de moeite waard is om verder te gaan met het ontwikkelen en delen van onze speciale aanpak voor jong-volwassen ex-gedetineerden. En dat is dus precies wat we de komende periode gaan doen, zodat meer jongeren de kans krijgen om daadwerkelijk een nieuwe start te maken na detentie.

Restart is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onder andere de volgende fondsen: