Exodus Symposium


“Beeld en werkelijkheid van detentie in Nederland”. Dit was het onderwerp van het symposium dat gisteren georganiseerd werd door het Gevangenismuseum en Exodus Nederland. Het symposium vond plaats naar aanleiding van de tentoonstelling Bad.mAd.saD? (Ex)gedetineerden ontmaskerd.

Diverse sprekers lieten hun licht schijnen over detentie en Nederland en de trends in straffen en resocialisatie. Bijdragen kwamen onder anderen van Corine de Ruiter(hoogleraar Forensysiche Psychologie aan de Universiteit van Maastricht) en Miranda Boone (universitair hoofddocent aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Penologie en Penitentiair Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen).

Ook kwamen Theo de Wit (bijzonder hoogleraar ‘Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen’ en universitair docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie aan de Universiteit van Tilburg), Yvonne Lonis (trainer voor het Opleidingsinstituut van het Gevangeniswezen), Heleen de Waal (oud medewerkster van de AIVD, ex-gedetineerde en schrijfster van het boek Halve Lucht) en Jacco Groenveld (directeur Gevangeniswezen DJI) aan het woord.

Tussendoor was er tijd voor het bezichtigen van de tentoonstelling Bad.mAd.saD?, speelden (oud)bewoners van Exodus Den Haag met hun reggae band de sterren van de hemel, en was er gelegenheid om de Exodusexpositie ‘Toekomst in Beeld’ te bekijken. We kijken terug op een geslaagde dag met een gevarieerd en interessant programma.