fasehuis opent deuren


Met de opening van het fasehuis vervult Exodus Den Haag de langgekoesterde wens om een intensiever en op maat gesneden nazorg traject te bieden aan onze (ex-)bewoners. In maart 2010 opende het fasehuis in Den Haag haar deuren.

Het Exodusprogramma
Het Exodus begeleidingprogramma bestaat uit vier fases. Tot en met 2009 vond de begeleiding in fase 1, 2 en 3 in Den Haag plaats in het Exodushuis zelf. Fase 4 vond plaats in de eigen woning van de voormalige Exodusbewoner. Om de overgang naar het zelfstandig wonen te verkleinen, wilden we graag  voor fase 3 een vorm van begeleid zelfstandig wonen kunnen aanbieden.

Persoonlijke begeleiding
Na een intensieve zoektocht naar een geschikt pand, kunnen we sinds kort voor fase 3 gebruik maken van een speciaal fasehuis: een ‘zelfstandige’ woning die plaats biedt aan twee bewoners tegelijkertijd. Hoewel het fasehuis gericht is op meer zelfstandigheid blijven de huisregels van Exodus en de persoonlijke begeleiding natuurlijk ook hier gehandhaafd

Open huis
Een keer per maand wordt er door de fasehuisbewoners en hun begeleiders ‘Open Huis’ georganiseerd: dan wordt er gekookt voor fase4-bewoners en oud-bewoners van Exodus, zodat er onderling ervaringen uitgewisseld kunnen worden over het nieuwe leven buiten Exodus.

Pilot
De opening van dit fasehuis is een pilot project in samenwerking met woningbouwvereniging Staedion Wonen. Als de resultaten positief zijn wil Exodus Den Haag in de nabije toekomst graag meerdere fasehuizen openen.

  • Lees het interview (pdf, 400kb) met de eerste bewoners van het fasehuis