Game changer: Interactief leer- en re-integratie platform voor (ex-)gedetineerden


Gamechanger is een beweging én een platform-in-wording om met behulp van een mix van digitale en menselijke hulpbronnen, op maat en op het juiste moment de juiste ondersteuning mogelijk te maken bij zaken die lastig zijn voor mensen die vrij komen uit de gevangenis. Gamechanger wordt ontworpen om mensen tijdens en na detentie te helpen om stapsgewijs haalbare doelen te stellen en daaraan te werken. Om de kans te vergroten dat iemand erin slaagt een positieve wending  te geven aan zijn of haar toekomst na detentie. Gamechanger doet dat met behulp van onder andere machine learning, digitale leermiddelen, informatie en andere digitale en analoge tools.

Gamechanger wil er aan bijdragen dat het digitale landschap voor detentieverlaters straks niet bestaat uit tig verschillende portalen van evenveel betrokken organisaties, maar mensen één heldere digitale persoonlijke routekaart biedt met analoge hulplijnen. Een routekaart die overzicht en inzicht geeft op het gebied van:

 

  1. doelen, krachten en valkuilen van de eindgebruiker;
  2. beschikbare informatie, kennis- en hulpbronnen;
  3. de sociale en bureaucratische kaart in de gemeente van terugkeer

Gamechanger komt voort uit één van de acht toekomstconcepten die we vorig jaar, samen met de ontwerpers van Reframing Studio en diverse partijen uit het werkveld, ontwikkelden. De ambitie is om een digitaal platform te ontwerpen en ontwikkelen dat start vanuit het perspectief van de persoon die uit detentie komt (of gaat komen). Vanuit zijn of haar perspectief, ‘just-in-time’, op maat en met behulp van gamification om het zo motiverend mogelijk te maken, ontsluit het platform informatie over de na detentie te doorlopen stappen, bestaande of nog te maken leermodules (over bijvoorbeeld praktische zaken als DigiD, verzekeringen, bankzaken, OV, gespreksvaardigheden) en beschikbare hulp/zorg.

Dat betekent dat mensen deze informatie en hulp straks niet meer op allerlei verschillende plekken hoeven te zoeken, maar dat ze overzicht krijgen en meer eigenaarschap ervaren over hun eigen digitale terugkeer-omgeving en de mensen die daar toegang toe hebben. Dus niet alleen de casemanager in de PI, de reclassering en de gemeente, maar vooral ook de persoon in kwestie zélf, die immers de eigenaar is van zijn of haar eigen toekomstplan en de digitale en analoge leerroutes die ervoor nodig zijn.

Omdat hij of zij eigenaar is bepaald hij of zij ook wie er verder toegang krijgen tot deze omgeving. Dus indien gewenst, óók de vrijwilliger die hem al jaren opzoekt in de gevangenis, de geestelijk verzorger met wie hij de afgelopen tijd zulke goede gesprekken heeft gevoerd , zijn oude buurvrouw die hem in het verleden altijd zo goed heeft geholpen, en de hulpverlener die laatst kennis kwam maken in de PI en die hem straks op weg gaat helpen in de samenleving.

We sluiten ons aan bij de visie van SOPIE (Sociaal Platform voor Inclusie en Educatie): “Bijna alles is al bedacht en gebouwd. We moeten met elkaar voorkomen dat we geld verspillen aan het opnieuw uitvinden van bestaande wielen. Door slim te combineren en kennis, technologie en netwerk aan elkaar te knopen, kunnen we kwetsbare burgers immers veel beter helpen.”

Door een platform als Gamechanger modulair en flexibel op te bouwen, kan het per persoon en per gemeente passend gemaakt worden én mede ontworpen en ontwikkeld worden door de beoogde (ex-)gedetineerde eindgebruikers. Dat laatste niet alleen in de vorm van goed eindgebruikersonderzoek, maar ook door een groep gemotiveerde gedetineerde en ex-gedetineerde ‘learners’ te selecteren die zich kunnen gaan bekwamen in programmeer- en ontwerpvaardigheden, om in nauwe samenwerking met professionele partijen, zelf mee te kunnen bouwen aan deze Gamechanger. Hiervoor zoeken we momenteel onder andere de samenwerking met Stichting Underdogs.

Het model van de huidige digitale platforms waar veel organisaties nu in investeren, leunt volgens ons nog te sterk op het perspectief en de organisatielogica van de betrokken instanties. Dit leidt ertoe dat elk van deze instanties een eigen portaal optuigt. Iemand die tijdens of na detentie zijn leven weer op de rails probeert te krijgen, moet daardoor inloggen op allerlei verschillende portalen zonder overzicht te krijgen op zijn of haar persoonlijke route terug naar de samenleving. In onze visie is het hoog tijd dit model om te keren en echt cliëntgecentreerd te denken. En dus te beginnen bij het perspectief van de persoon die terugkeert in de samenleving.

Dat kan alleen in samenwerking met anderen en aan die samenwerking zijn we momenteel hard aan het bouwen: met de partners van SOPIE (Leer Zelf Online, oefenen.nl, Organiq, Vraagapp), de mensen van Dialogue Trainer, de makers van de Always on App, en de mensen van Stichting Chains, willen we een consortium vormen. Ook met Reclassering Nederland en Justitie voeren we gesprekken over hoe we hierin samen op kunnen trekken. Heel graag komen we ook in contact met gemeentes (om praktische redenen in eerste instantie graag in de regio Zuid-Holland) die ook enthousiasme voelen bij de kans om mee te innoveren in deze richting. Dus ken je iemand of ben je iemand die voor zo’n gemeente werkt in het zorg&veiligheidsdomein of wil je op een andere manier bijdragen aan de Gamechanger beweging, dan horen we heel graag van je.