Halvering gemeentesubsidie voor 2013 van de baan


Wethouder Rabin Baldewsingh

In eerdere berichten op deze blog (zie: 1, 2, 3) schreven we over de dreigende halvering van de gemeentelijk financiële steun aan Exodus in 2013 en een volledige afschaffing ervan per 2014.

Tijdens een raadsvergadering in januari, waarin diverse fracties ernstig bezwaar maakten tegen deze plannen, verklaarde verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh, dat hij de voorgenomen subsidiekorting zou heroverwegen en met Exodus in gesprek wilde gaan over de toekomst.

Dit gesprek heeft vorige week plaatsgevonden en wij zijn verheugd te kunnen melden dat de wethouder heeft toegezegd voor 2013 de subsidie grotendeels in stand te zullen houden. Of de subsidie ook volgend jaar wordt gecontinueerd, wordt besloten op basis van een plan dat Exodus Den Haag voor 1 juli aan de wethouder zal overleggen.