Als donateur


U kunt het werk van Exodus Zuid-Holland direct online financieel steunen via bijvoorbeeld:

Doneren kan natuurlijk ook via uw eigen internetbankieren of met een acceptgiro via ons rekeningnummer NL09INGB0001989910 (t.n.v. Stichting Exodus Zuid-Holland).

 

cbf-anbi-logiExodus heeft een CBF-Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Uw gift is hard nodig om het werk van Exodus voort te kunnen zetten. Hoewel een deel van de begeleiding die wij bieden gesubsidieerd wordt door de overheid, is dit bij lange na niet dekkend voor alle ex-gedetineerden die bij ons om hulp aankloppen. Uw donatie wordt gebruikt voor het mogelijk maken van opvang en begeleiding van ex-gedetineerden.