Als kerk


Exodus is ontstaan als initiatief van predikanten, pastores en vrijwilligers uit het justitiepastoraat en uit de Haagse kerken. Nog steeds is de verbinding met de protestants-christelijke kerken van groot belang voor het Exoduswerk. Regelmatig wordt er in kerken, zowel protestants-christelijk als rooms-katholiek, voorlichting gegeven over of gecollecteerd voor Exodus.

Wilt u ook in uw kerk of geloofsgemeenschap voor ons collecteren en/of een speciale bijeenkomst organiseren over detentie en het leven daarna? Neem dan alstublieft contact met ons op via email of telefoon (070) 3514161