Als vereniging of school


Door binnen uw vereniging of school voorlichting te (laten) geven over onze doelgroep en het werk van Exodus kunt u helpen het draagvlak voor ex-gedetineerden te vergroten. Dit helpt om hun kansen op een nieuwe toekomst te vergroten. Wilt u als vereniging of school in de regio Den Haag een bijeenkomst of les wijden aan het leven na detentie, dan zijn er daarvoor verschillende vormen denkbaar. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.