“Ik begin te geloven dat ook ik een normaal leven kan leiden”


Simone (begeleider): “Zo leuk! Vorige week stond een van onze oud-bewoners bij ons op de stoep hier op de Frankenslag. Hij heeft alweer een tijdje zijn eigen woning, en maakt daar stap-voor-stap een echt paleisje van. Wij zijn trots op hem en op wat hij bereikt heeft in de tijd dat hij bij ons woonde. Het aller-gaafst is nog wel om van hem te horen hoe het hem ook nu nog steeds weer lukt om ‘nee’ te zeggen, als mensen uit zijn oude criminele milieu hem benaderen voor een ‘klusje’.
geboren boefjeHij wil de ellende en toestanden die daar uit voort komen namelijk echt niet meer in zijn leven. “Ik zag mezelf altijd als een geboren crimineel, echt 100% aan de foute kant van de lijn zeg maar. Maar nu begin ik te geloven dat ik ook nog iets anders ben, het in me heb om een normaal leven te leiden.” Echt zo mooi om te horen voor mij als zijn voormalige begeleider! Zeker als ik terug denk aan alle open maar ook confronterende gesprekken die we samen hebben gevoerd.
 
Wij zijn hem bij Exodus steeds blijven benaderen als een iemand die ook gewoon ‘normaal’ kon zijn en ‘normaal’ met anderen zou kunnen omgaan. Elke keer weer die roze bril opgezet, ook als zijn manipulatieve of onredelijke gedrag het tegendeel suggereerde. Steeds aan hem teruggegeven waarom dat gedrag niet bijdroeg aan wat hij eigenlijk wilde met zijn toekomst. Hij werd dan vaak eerst boos in zo’n gesprek, maar een paar dagen later kwam hij er altijd weer op terug. Dan had hij erover nagedacht en was hij het eigenlijk wel met ons eens. En nu is hij steeds beter in staat zichzelf ook door die roze bril te bekijken, als iemand die ook deel kan uitmaken van de ‘normale’ samenleving en nee kan zeggen tegen criminaliteit. Ik hoop en verwacht dat dat positieve zelfbeeld verder blijft groeien en dat hij nog vaak een kopje koffie komt drinken bij ons!”