Voorlichtings dvd: “Ik kom iets later schat”


Rien Timmer, directeur van Exodus Nederland, overhandigde op 10 februari 2012 een bijzondere dvd aan Jacco Groeneveld, directeur van het Gevangeniswezen. De dvd heeft als titel ‘Ik kom iets later schat’, en bestaat uit vier portretten van verschillende (oud)bewoners van Stichting Exodus, Stichting Ontmoeting, Stichting Moria en Stichting DOOR.
Het doel van de korte documentaire is het inspireren van andere (ex-)gedetineerden om hun leven een positieve wending te geven na detentie. Medewerkers van de PI kunnen de dvd inzetten bij het motiveren van gedetineerden en in het kader van resocialisatie.
Michiel Gouman produceerde de film in samenwerking met Exodus Nederland, Stichting Ontmoeting, Stichting Moria en Stichting DOOR.
De dvd is te bestellen via info@exodus.nl