Jaarverslag 2013


Ons jaarverslag over 2013 is on-line te lezen en te downloaden. Klik op de onderstaande afbeelding of gebruik deze link om het jaarverslag online te bekijken. Direct downloaden in pdf kan via deze link.

In 2013:

  • Hebben we 22 nieuwe bewoners verwelkomd in het Exodushuis.
  • Is het percentage bewoners dat succesvol het Exodusprogramma heeft afgerond gestegen naar 58% ten opzichte van 50% vorig jaar.
  • Heeft Exodus toegewerkt naar de fusie met het Exodushuis in Leiden per 1 januari 2014.
  • Hebben we met 20 professionals en 11 vrijwilligers zo goed mogelijk begeleiding geboden aan onze doelgroep
  • Zijn de projecten Restart en DOEL van start gegaan

Over deze en andere zaken leest u meer in het jaarverslag 2013.