Kwaliteitskeurmerk voor Exodus Den Haag


Sinds deze maand (om precies te zijn sinds 11 juli 2013) is Exodus Den Haag in het bezit van het ISO 9001 certificaat, een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. “We zijn het eerste Exodushuis dat het ISO-certificaat behaald heeft en daar zijn we best trots op” aldus Ed Deij (directeur Exodus Den Haag). “Dit certificaat toont aan dat we in staat zijn om te voldoen aan de eisen van onze klanten, de relevante wet- en regelgeving en aan de eisen die we als organisatie aan onszelf stellen.”

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld samengevat:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij (in ons geval het keurmerkinstituut) vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.