“Met samen puinscheppen kom je verder”


Sinds anderhalf jaar biedt Exodus Zuid-Holland West naast het residentiële begeleidingsprogramma in de beide Exodushuizen, ook ambulante begeleiding aan mensen die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun terugkeer in de samenleving na een detentieperiode. Het ambulante begeleidersteam bestaat inmiddels uit 5 personen: Mayon, Margot, Gillian, Chantal en Lisette. Samen werken ze er hard aan om op een goede manier in de groeiende vraag naar ambulante begeleiding in de regio Leiden en Den Haag te voorzien.

IMG_20140715_151405 “Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bezoeken we al in de gevangenis alle vrijkomende gedetineerden die onder verantwoordelijkheid vallen van die gemeenten,” vertelt Chantal. “Samen met hen en hun ‘casemanager’ in de penitentiaire instelling (PI) kijken we al voordat ze vrijkomen of ze ondersteuning kunnen gebruiken. Zo mogelijk regelen we tijdens hun detentie al praktische zaken zodat dat al in orde is op het moment dat ze vrijkomen.”

Andere cliënten worden na vrijlating, door bijvoorbeeld het veiligheidshuis van Gouda of Leiden, bij het ambulante team van Exodus aangemeld. “Opdrachtgevers en cliënten zijn blij met onze out-of-the-box manier van denken en werken, we boeken successen met de mensen die we begeleiden en we krijgen het dan ook steeds drukker,” aldus een enthousiaste Mayon.

“We staan letterlijk bij ze op de stoep, zijn 7 dagen per week beschikbaar en laten ons niet zomaar wegsturen wanneer iemand in eerste instantie afhoudend reageert,” licht Mayon toe. Niet zelden hebben de ambulante begeleiders te maken met zogenaamde ‘zorgmijders’ die geen vertrouwen of zin in hulpverlening hebben. “Maar juist dan is het belangrijk om iemand bij de hand te nemen en heel pragmatisch aan de slag te gaan!“ benadrukt Gill.

Is iemand niet goed in afspraken nakomen? Dan haalt de ambulante begeleider ze op, gaat bijvoorbeeld samen met de cliënt naar schuldhulpverlening of de sociale dienst, creëert samen met hen het allereerste overzicht in de puinhopen. “We geven ze niet alleen een schep, maar we scheppen ook mee,” vertelt Mayon. “En juist als je zo samen aan het puinscheppen bent, kun je verder komen, ook op de andere belangrijke leefgebieden zoals zingeving en sociale relaties. Wie ben je, hoe wil je zijn en hoe kom je daar? We betrekken zoveel mogelijk het hele systeem: familie, vrienden, kennissen. Zodra mensen merken dat je er echt voor ze bent, krijg je ook de ruimte en het vertrouwen om dieper te gaan.”