Nationale Nederlanden helpt mee om ex-gedetineerden aan de bak te krijgen en uit de bak te houden


Nationale Nederlanden draagt bij aan nieuwe kansen voor ex-gedetineerden om op een eerlijke manier aan het werk te komen. Dankzij de vele stemmen van NN-medewerkers binnen het NN-initiatief ‘Wij&de Maatschappij’, kunnen we binnenkort een klussenbusje aanschaffen voor het arbeidsparticipatieproject Slagkracht van Exodus Den Haag, Exodus Leiden en Stichting Visie-R.

Met het project Slagkracht zorgen we ervoor dat een groter deel van onze ex-gedetineerde doelgroep erin slaagt een (betaalde dan wel onbetaalde) baan te vinden en te behouden. Werk is een van de belangrijkste sleutels in het voorkomen van recidive onder ex-gedetineerden. In een Slagkrachttraject brengen we de ervaring, deskundigheid en het netwerk van verschillende organisaties en mensen op het gebied van dagbesteding, carrière coaching, maatjescontact, arbeidsre-integratie en algemene resocialisatie van ex-gedetineerden bij elkaar. De basissleutel ‘werk’ uit het reguliere Exodusprogramma kan hierdoor worden aangevuld met extra begeleiding (door begeleiders en werkmeesters) en coaching (door vrijwilligers) zodat zij sneller en verder kunnen stijgen op de participatieladder, met als einddoel waar mogelijk uitstroom naar zelfstandig betaald werk.

We zijn momenteel nog op zoek naar samenwerkingspartners en financiële steun voor het Slagkracht project. Wilt u, net als NN een bijdrage leveren? Doneren kan met een simpele muisklik. Wilt u meer weten over het project? Neem dan contact met ons op.

Veel dank aan alle NN-medewerkers die op ons gestemd hebben! Onder de stemmers wordt een gratis klus verloot, waarover binnenkort meer nieuws…