Ambulant regulier


Direct een client aanmelden? Klik op de blauwe knop hiernaast om doorgestuurd te worden naar de aanmeldpagina (voor verwijzers).

Wij bieden ambulante begeleiding op maat op een combinatie van de volgende leefgebieden: huisvesting, financiën, dagbesteding, sociaal-, lichamelijk-, praktisch- en psychisch functioneren en zingeving. Iedere ambulante deelnemer heeft een eigen vaste begeleider die outreachend, flexibel en pragmatisch werkt. De praktische zaken komen eerst: schulden inventariseren, huisvesting regelen, doorverwijzen naar relevante instanties op het gebied van verslaving en psychiatrie. De client en begeleider gaan samen puinruimen en scheppen daarmee stap voor stap perspectief op een toekomst zonder criminaliteit. Exodus beweegt zich daarbij niet alleen als puinruimer maar ook als flexibele en verbindende spin-in-het-web. Door betrokken instanties en sociale relaties rondom de cliënt samen te brengen en op elkaar af te stemmen, bouwen we een structuur waarin de cliënt op den duur  de regie zelf weer in handen kan nemen. Indien gewenst koppelen we de client ook aan een van onze vrijwilligers om samen dingen te ondernemen en te ontdekken.

Vergoeding

Wanneer mensen een justitiële titel hebben, valt onze ambulante begeleiding in veel gevallen onder de forensische zorg, waarvoor de betrokken reclasseringsorganisatie in dat geval via Ifzo de indicatie en plaatsing kan verzorgen. Voor mensen die geen justitiële  zorgtitel hebben kan onze ambulante begeleiding soms vergoed worden via de gemeente. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.