Psychosociale begeleiding


De eigen kracht van mensen groeit met het verbeteren van belangrijke sociale verbindingen. Aan het begin van problematisch gedrag, zoals het zich onttrekken aan de maatschappij, liggen vaak breuken of onverwerkt verdriet in het gezin van herkomst ten grondslag. In zulke gevallen kan het voor het aanboren van iemands eigen kracht, een belangrijke voorwaarde zijn  dat  sociale relaties hersteld  worden en/of dat de pijn die aan deze relaties verbonden is geraakt, een dragelijke plek krijgt. Daarom heeft Exodus voor mensen die aan dergelijke relationele doelen willen werken, een speciale aanvulling op het reguliere ambulante begeleidingstraject: de systemisch contextuele begeleiding.

In deze contextuele trajecten wordt veel aandacht besteed aan het (samen) herstellen of opbouwen van positieve sociale relaties, het formuleren van en toewerken naar realistische gedragsdoelen, en het versterken van vaardigheden om een zinvolle plek in de maatschappij te vinden. Daarnaast wordt gewerkt aan inzicht in gedrag, acceptatie van beperkingen en waar nodig het zoeken van en ondersteunen bij de doorverwijzing naar langere termijn hulp. De contextuele begeleiding kan ook als ondersteuning ingezet worden in begeleidings- of behandeltrajecten van andere organisaties.

Het contextuele begeleidingsaanbod van Exodus Zuid-Holland is in de periode 2013-2017 ontwikkeld binnen het Exodusproject Door Outdoor Ervarend Leren (DOEL). Op de speciale DOEL website vindt u meer informatie over de contextuele begeleiding en de diverse andere vormen van DOEL-begeleiding.