Begeleid wonen


Begeleid wonen

Onze Exodushuizen in Leiden, Den Haag en Rotterdam bieden een combinatie van opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden die niet over een andere vorm van huisvesting beschikken. Naast drie grote moederhuizen hebben we in de genoemde huizen ook kleinschalige ‘Doorstroomhuizen’. Sinds kort is er ook een Doorstroomhuis in Gouda.

Voor veel deelnemers is het traject in een van de Exodushuizen een door justitie opgelegde verplichting, andere mensen kiezen er vrijwillig voor om bij ons te wonen. In de 3 moederhuizen is van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat begeleiding beschikbaar en vormt het met elkaar samenleven in één huis een belangrijk aspect van het begeleidingstraject. De doorstroomhuizen bieden een minder intensieve en meer zelfstandige vorm van begeleid wonen.

Op al deze locaties werken we met de erkende methodiek Krachtwerk. Maatwerk en een persoonlijke en kleinschalige aanpak is kenmerkend voor onze werkwijze. Iedere bewoner heeft een persoonlijke begeleider. Het begeleidingsprogramma verloopt in fases. Voor elke fase bepaalt een bewoner samen met de persoonlijke begeleider zijn of haar doelstellingen. In regelmatige begeleidingsgesprekken wordt vervolgens geëvalueerd hoe de voortgang van het behalen van deze doelstellingen verloopt.HuizenZuidHolland

Naarmate bewoners vorderen in het programma, krijgen ze meer vrijheden maar ook meer verantwoordelijkheden. Ervarend leren, samenwerken en contextueel werken nemen een belangrijke plaats in binnen de begeleidingsaanpak van Exodus. Het begeleidingsprogramma is opgebouwd rondom de  ‘Exodussleutels’: wonen, werk&inkomen, relaties en zingeving. Bewoners volgen bij Exodus een intensief programma waarvoor veel inzet en discipline vereist is.

Informatieboekje over Exodus (voor gedetineerden)