Maatjesnetwerk


Maatjesnetwerkhandinhand

Exodus Zuid-Holland West wordt ondersteund door een trouwe poule vrijwilligers die als maatje, huisvrijwilliger of arbeidscoach een belangrijke rol spelen richting onze cliënten. Ze geven op een bijzondere en persoonlijk betrokken manier aandacht aan onze doelgroep, zorgen voor gezelligheid, praktische hulp en voor contact met de ‘gewone’ buitenwereld. Ook ex-gedetineerden die niet bij ons in huis wonen of bij ons in een ambulant begeleidingstraject zitten, kunnen gebruik maken van ons maatjesnetwerk.

Wil je een maatje vinden of een maatje worden? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinatoren: