Opklaringen boven de Frankenslag: Haagse subsidie 2014 veilig


Gisteren heeft wethouder Baldewsingh (PvdA) toegezegd dat Exodus Den Haag ook in 2014 mag rekenen op financiële steun van de gemeente Den Haag. Deze toezegging is belangrijk voor het voortbestaan van onze organisatie en leidde op de Frankenslag dan ook tot grote opluchting. Na enkele maanden onzekerheid over het wel of niet voortbestaan van de gemeentelijke subsidie, kunnen we nu weer met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, en daar zijn we natuurlijk erg blij om.

Eind vorig jaar luidde Exodus Den Haag de noodklok over de consequenties van een voorgenomen bezuiniging (cq. ‘herschikking’) door de gemeente Den Haag. De inhoud en financiering van het programma Den Haag Onder Dak (DHOD) werd namelijk zodanig aangepast dat Exodus haar gemeentelijke subsidie dreigde te verliezen. “Een belangrijke consequentie van deze plannen zou zijn dat we onze ex-gedetineerde bewoners niet langer de benodigde zorg en begeleiding konden bieden”, aldus Ed Deij, directeur van Exodus Den Haag. “We konden natuurlijk op onze vingers natellen dat dit grote gevolgen zou hebben op het gebied van recidive en toenemende onveiligheid in de samenleving.”

Diverse raadsleden trokken hierover begin dit jaar dan ook bij de wethouder aan de bel, tijdens een vergadering van de Commissie Samenleving. “De betrokkenheid van raadsleden zoals David Rietveld, Bart van Kent, Irene van Geest en Mitra Rambaran was een belangrijke steun voor ons. We waren ons rot geschrokken van de aangekondigde bezuinigingen en voelden ons in de kou gezet. Op zo’n moment is het goed om te merken dat er velen zijn die het belang van het werk van Exodus onderschrijven en zich hard willen maken voor het voortbestaan daarvan.”

De bemoeienis van de raadsleden bewoog de wethouder tot een heroverweging van de voorgenomen subsidiekorting op het werk van Exodus. “De wethouder heeft in die commissievergadering toegezegd met Exodus in gesprek te willen gaan over de toekomst. Dit gesprek heeft hij vervolgens stapsgewijs en op een positieve manier met ons gevoerd” vertelt Deij. “Wij zijn de wethouder dankbaar voor zijn bereidheid op deze manier de dialoog met ons aan te gaan, dit is het wederzijds begrip en respect zeker ten goede gekomen. Dat is een positieve bijwerking geweest van de dreigende bezuinigingen die ons de afgelopen maanden boven het hoofd hingen.”

In februari deed de wethouder aan Exodus de toezegging dat het budget voor 2013 gehandhaafd zou worden. Voor 2014 moest een activiteitenplan opgesteld worden om te verduidelijken waarvoor de gemeentelijke subsidie binnen Exodus wordt aangewend en waarom deze zo noodzakelijk is. “De wethouder heeft in de tussentijd een werkbezoek gebracht aan Exodus, zodat wij hem konden laten zien waar het in ons werk om draait. Hij ging tijdens zijn bezoek bijvoorbeeld in gesprek met een van onze bewoners en hij kreeg een rondleiding door het huis”.

Gisteren vond weer een gesprek plaats tussen Exodus en de wethouder. “Ook dit was weer een goed gesprek” aldus Deij. “De wethouder heeft namelijk toegezegd dat het subsidiebudget voor Exodus ook voor 2014 gehandhaafd zal blijven. Afgesproken is dat we dit zoveel mogelijk inzetten volgens de in het activiteitenplan geformuleerde prioriteiten,” licht Deij verder toe. “We zijn natuurlijk hartstikke blij dat de wethouder en wij het met elkaar eens zijn geworden over de prioriteiten voor 2014 en dat we nu duidelijkheid hebben over de financiering daarvan” zegt Deij met duidelijke opluchting in zijn stem.

Opgewekt loopt hij richting zijn auto en zet zijn zonnebril op. “Heel toepasselijk toch? De donkere wolken die een tijd lang boven het dak van ons Exodushuis hingen, hebben plaats gemaakt voor een zomers zonnetje. We kunnen voorlopig weer verder met waar we echt goed in zijn: mensen na detentie begeleiden bij een positieve terugkeer in de samenleving.” Hij schuift het dak van zijn auto open en rijdt richting de Frankenslag om het goede nieuws met bewoners en medewerkers te delen.