Over ons


Uit de bajes, en dan?
Per jaar komen alleen al in de regio Zuid-Holland West duizenden mensen vrij uit de gevangenis. Een groot deel van hen belandt na hun vrijlating van de regen in de drup. Het blijkt vaak moeilijk een leven na detentie weer op de rails te krijgen. Een mens verliest in de gevangenis namelijk niet alleen zijn vrijheid, maar vaak ook zijn baan, inkomen, huis, en het contact met vrienden en familie. Bovendien dragen ex-gedetineerden door hun veroordeling voortaan een stempel met zich mee. Dit draagt eraan bij dat het voor veel mensen moeilijk is om na detentie een positieve plek in de samenleving te vinden.

Recidive en veiligheid
Ondanks het vaak oprechte voornemen om de criminaliteit voorgoed de rug toe te keren, begaat 66% van de ex-gedetineerden binnen vier jaar na het verlaten van de gevangenis opnieuw een delict. Dit leidt niet alleen tot veel persoonlijke ellende maar ook tot grote maatschappelijke overlast en kosten. Het terugdringen van recidive is een belangrijke stap naar een veiliger samenleving.

Exodus Zuid-Holland
Wij bieden al 30 jaar opvang en begeleiding aan mensen die net uit de gevangenis komen en proberen hen via een begeleidingsprogramma gericht op Werk, Wonen, Relaties en Zingeving blijvend op het rechte pad te krijgen. Dit doen we met succes: mensen die het begeleidingsprogramma afronden, recidiveren bijna de helft minder dan ex-gedetineerden die het zonder deze begeleiding moeten doen (kijk hier voor meer informatie over onze resultaten). Een van de belangrijkste succesfactoren hierbij, is het vergroten van iemands inzicht in zijn of haar eigen (probleem)gedrag en de mogelijkheden die iemand heeft om op een andere manier met problemen om te gaan.