Missie & Visie


Missie

Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren. Exodus biedt perspectief!

Visie

Wij geloven in de kracht van een zorgzame samenleving. Daar dragen wij aan bij door te

  • werken in de context van forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving;
  • geloven in het herstel van mensen en perspectief op een zinvol leven;
  • kijken naar en begeleiden in de complexiteit van het herstel voor zowel daders als slachtoffers;
  • geloven dat mensen mens zijn in verbinding met anderen door het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk; 
  • investeren in het versterken van mensen en een veiliger maatschappij; 
  • informeren en kennis te delen met als doel om de samenleving deelgenoot te maken van onze missie.

Wij doen dit samen met anderen!