Organisatie


Exodus Zuid-Holland heeft woonlocaties in Rotterdam, Den-Haag, Leiden en Gouda, met daarnaast ambulante begeleiding en trainingen in deze en omringende gemeenten in de regio. We werken aan onze missie met professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en studenten.

  • Voor herstel van kwetsbare mensen
  • Voor een veiliger samenleving
  • Voor een betere toekomst voor mens en samenleving

Wij bieden een breed en samenhangend spectrum van professionele (forensische) zorg tot en met een steunnetwerk van enthousiaste vrijwillige ‘maatjes’; van locaties voor integraal begeleid wonen tot en met ambulante begeleiding, trainingen en voorlichting. We werken met grote en kleine partnerorganisaties samen, hebben onze unieke methodiek vernieuwd (Jouw Kracht!) en initieren en participeren in innovatieve initiatieven 

De ex-gedetineerde, de kwetsbare jongvolwassene, de jonge overvallers, de ‘familie-van’. Problematiek met schulden, beperkingen, gedragsproblematiek (agressie, angsten), verslaving. Ze kunnen het niet alleen. Exodus biedt perspectief. We hebben onze expertise opgebouwd in meer dan 35 jaar, en blijven onverminderd naar de toekomst kijken om steeds die hulp te kunnen blijven bieden waar onze deelnemers het meeste bij gebaat zijn.