Overleven, ontlopen of samenwerken?


Bewoners bereiden presentatie voor

Vanochtend gaven onze bewoners voor een aantal medewerkers een presentatie over het model Overleven-Ontlopen-Samenwerken en hoe dit samenhangt met de behoeften-piramide van Maslow. Interessant om dit eens van hun eigen kant te horen (en wat een presentatietalent!).

Zo wordt een theoretisch verhaal opeens heel concreet en toepasbaar: je hebt in je gedrag steeds de keuze uit overleven, ontlopen of samenwerken maar als je een tekort voelt in een (of meerdere) van de belangrijke menselijke behoeften (een dak boven je hoofd, sociaal contact, waardering), schiet je makkelijker in ‘overleven’ of ‘ontlopen’, terwijl een gevoel van ‘genoeg’ in deze behoeften, het makkelijker maakt om samen te werken.

De behoefte piramide van Maslow

Hoe meer je kiest voor het perspectief van voldoening en samenwerken, hoe makkelijker het gaat. En uiteindelijk streef je, in de woorden van bewoner Dylan, naar “samen in harmonie leven zodat er geen war meer is maar peace”.