Projecten


Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om ons begeleidingsaanbod en manier van werken verder te verbeteren. Een belangrijke strategie hierin is het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op bijvoorbeeld een specifieke subdoelgroep of een bijzondere benadering of werkvorm. Dankzij steun van charitatieve fondsen, kerken, donateurs en lokale overheden kunnen wij met behulp van deze projecten blijven innoveren. Momenteel investeren we bijvoorbeeld in de volgende thema’s en projecten:

  • zwerfjongeren (project Rough Guides)
  • ervarend leren & contextuele benadering (project DOEL)
  • armoedebestrijding onder kinderen van (ex-)gedetineerden (project nog in ontwikkeling)

In recente jaren hebben we op deze manier ook onze expertise vergroot op o.a. de volgende thema’s:

  • Forensische Jong-Volwassenen (project Restart)
  • De aansluiting tussen detentiefase en uitstroom (project PI-Zorg, zie de huidige Bajes-uit-Begeleiding)
  • De integratie van vrijwillige maatjes in het residentiële Exodustraject (Project Hand-in-Hand)