Restart jongvolwassenen-traject


Het project Restart werd begin 2015 succesvol afgerond. Het doel was om zoveel mogelijk jong-volwassen ex-gedetineerden te laten slagen in hun wens om het leven dat nog voor ze ligt een positieve invulling te geven en de criminaliteit voorgoed de rug toe te keren. In het project ontwikkelden we een speciale jovo-methodiek die we inzetten voor de intensieve begeleiding van bijna 40 jongeren. 

Restart richtte zich speciaal op de begeleiding van jongvolwassen ex-gedetineerden. Het project bouwde voort op een eerder pilot-project dat in 2010 en 2011 werd uitgevoerd binnen Exodus Den Haag en Exodus Utrecht.

Aandacht, actie, feedback
De Restartmethodiek is gericht op een betere begeleiding van jonge ex-gedetineerden (18-25 jaar) bij hun terugkeer in de samenleving. In de praktijk merken we namelijk dat jongeren om een andere benadering vragen vanuit de begeleiding. Om hen succesvol het Exodustraject te laten doorlopen is behoefte aan (nog) meer aandacht, actie en feedback.

Succesvol
Het Restart project heeft mooie resultaten opgeleverd, waaronder de verdubbeling van het percentage jong-volwassenen dat een Exodus traject succesvol afrondt. Lees hier meer over de resultaten. Het is vooralsnog helaas niet gelukt de benodigde extra financiering voor de intensievere Restart-aanpak te vinden. Desondanks willen we zoveel mogelijk behouden wat we hebben bereikt en blijven we zoeken naar mogelijkheden om de Restart-methodiek te kunnen blijven aanbieden aan jong-volwassen ex-gedetineerden. Meer informatie over de Restart methodiek vindt u op de speciale Restart website.