PvdA op werkbezoek bij Exodus Zuid-Holland West


Een PvdA-delegatie bestaande uit o.a. 2e Kamerlid Jeroen Recourt en Anna van den Boogaard (gemeenteraadslid in Leiden) bracht maandag 10 februari een werkbezoek aan het Leidse Exodushuis aan de Plantage.

In informele sfeer en met vertegenwoordigers uit het team en de bewoners werden actuele onderwerpen én zorgen besproken.

Van Exoduszijde werd benadrukt dat Exodus Zuid-Holland West zich in de toekomst nog meer op integrale –ambulante- nazorg zal gaan richten. Tegelijkertijd zal de landelijke politiek meer oog moeten hebben voor de forse (financiële) gevolgen van inkoop van zorg, die per 1 januari jl. in de plaats is gekomen van de overheidssubsidie. Ook werden grote twijfels uitgesproken over de € 16,00 die Staatssecretaris F. Teeven voor gedetineerden per dag wil gaan invoeren. Exodus kan anderzijds, wat het enkelbandje betreft, voor deze doelgroep een uitstekende oplossing bieden, wanneer begeleiding – door bijvoorbeeld de professionele Exodusmedewerkers- gehandhaafd blijft.

Recourt vatte het enerverende gesprek als volgt samen: “ de Haagse politiek moet minder “koker-denken” en veel meer de samenwerking met partijen zoeken, zoals de ketenpartners. Dan worden er stappen vooruit gemaakt!”