Samenwerking Exodus Leiden en Exodus Den Haag


Vandaag hebben de bestuursvoorzitters van  Exodus Den Haag en Exodus Leiden een samenwerkingsconvenant ondertekend. De afgelopen periode onderzochten beide huizen of en zo ja hoe een intensievere samenwerking tussen de huizen bewerkstelligd kon worden.

Dit heeft na de diverse bestuursvergaderingen geresulteerd in een samenwerkingsconvenant. Dit convenant vormt het startpunt van de verdere praktische uitwerking van de samenwerking. Deze moet zichzelf nu zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk en op de werkvloer gaan vormgeven.

Begin 2014 gaat er voor Exodus veel veranderen, met name op het gebied van de subsidierelatie met de overheid. Door regionale samenwerking kunnen Leiden en Den Haag – vooral ook in de ambulante zorgverlening – een grotere speler worden. Doel van de samenwerking is om meer te profiteren van de complementaire kwaliteiten die aanwezig zijn in beide huizen, gebruik te maken van schaalvergroting (regionalisering) en samen te werken aan een nog hogere kwaliteit van het begeleidingsprogramma.

Over een jaar evalueren we of de samenwerking de verwachte resultaten oplevert. Speerpunten daarbij zijn een structureel hogere opvang voor bewoners bij Exodus, meer armslag voor arbeidstoeleiding via het Exodus Kärcher Team (EKT) in Zuid Holland én een grotere inzet bij ambulante begeleiding in de regio.

Tijdens een boottocht door Leiden werd het opgestelde samenwerkings- convenant door beide voorzitters ondertekend (zie foto). Beide besturen zetten vervolgens  in opperbeste stemming  koers naar een regionale bestemming.