Stadsbestuur Den Haag bezuinigt op veiligheid in de stad


De gemeente Den Haag dreigt de subsidie aan de opvang en begeleiding van ex-gedetineerden bij Exodus Den Haag in 2013 te halveren en in 2014 zelfs helemaal te stoppen. Deze bezuinigingsmaatregel van wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) van Sociale zaken, betekent in de praktijk een bezuiniging op de veiligheid in de gemeente Den Haag. Exodus vangt in Den Haag namelijk al 30 jaar ex-gedetineerden op en draagt hiermee aantoonbaar bij aan recidiveverlaging – en dus aan een veiliger Den Haag.

De voorgenomen gemeentebezuiniging leidt er volgens ons toe dat vanaf dit jaar minder ex-gedetineerden de begeleiding krijgen die ze zo hard nodig hebben en dat deze begeleiding bovendien minder effectief zal worden. De kans is zeer groot dat dit zal leiden tot meer recidive en bijbehorende maatschappelijke kosten. Wij hebben afgelopen december de gemeenteraad dan ook dringend opgeroepen om deze bezuiniging in haar huidige vorm een halt toe te roepen. Mede in reactie op deze oproep van Exodus, heeft de gemeenteraad eind vorige week besloten om de brief, waarin wethouder Baldewsingh op 11 december de voorgenomen bezuinigingen aankondigde aan de commissie Samenleving, zo spoedig mogelijk te bespreken.

Wij hebben begrip voor de noodzaak om te bezuinigen maar we zijn het niet eens met de abruptheid en ondoordachtheid waarmee dat nu dreigt te gebeuren. “Hoewel de voorgenomen bezuiniging op het eerste gezicht geld lijkt op te leveren voor de gemeente, zal zij in werkelijkheid juist tot hogere kosten voor de Haagse samenleving leiden” aldus Ed Deij, directeur van Exodus Den Haag. “Er is sprake van grove kapitaalvernietiging: de investeringen van de gemeente worden dankzij ons grote maatschappelijke draagvlak namelijk in aanzienlijke mate gematcht door giften vanuit de Haagse samenleving. De gemeente krijgt daardoor meer dan waar voor haar geld. Bovendien blijkt uit kosten-baten analyses van Exodustrajecten in andere steden, dat het maatschappelijk rendement van het Exoduswerk zeer hoog is: elke geïnvesteerde euro levert via recidiveverlaging zo’n 3 Euro aan kostenbesparingen op.”

Het feit dat Exodus Den Haag als organisatie uitgesloten dreigt te worden van een mogelijke toekomstige inkooprelatie met de gemeente (terwijl deze mogelijkheid aan vergelijkbare partijen wel gegund is) vinden wij inconsequent en een gemiste kans. Ed Deij: “We hebben aan de wethouder voorgesteld om ons in 2013 nog niet te korten op de gemeentesubsidie, zodat we het komende jaar kunnen gebruiken als een overgangsjaar waarin we in goed overleg met de gemeente vorm kunnen geven aan een toekomstige inkooprelatie vanaf 2014. Op deze manier kost het de gemeente structureel geen extra geld en worden problemen bij de resocialisatie van ex-gedetineerden voorkomen. Niemand in Den Haag is er immers bij gebaat als deze mensen na hun vrijlating uit de gevangenis straks dak-, werk- en doelloos de straat op gestuurd worden.”