Steun uit Tweede Kamer voor kinderen van gevangenen


Op donderdag 14 januari spraken Exodus en ambassadeurs Shari en Terry met Tweede Kamerleden over de wensenlijst van kinderen van gedetineerden.

Exodus vraagt aandacht voor de problematiek van kinderen van gevangenen. Op een willekeurige dag hebben 25.000 kinderen in Nederland hiermee te maken.
Schuldgevoel, schaamte, armoede, problemen op school en het geheim houden van de detentie zijn veelvoorkomende problemen die deze kinderen ervaren. Een kwart van deze kinderen heeft de kans op extreme psychische problemen.

Om deze kinderen beter te kunnen ondersteunen zoekt Exodus de samenwerking met politie, scholen, jeugdzorg, gemeente, wetenschappers, en de Kinderombudsman in een expertmeeting.

Actiedag
Op de actiedag voor deze kinderen op 12 juni 2015 overhandigden Shari en Terry, die beiden een vader in detentie hadden en nu ambassadeur zijn van Exodus, de wensenlijst van de kinderen aan Tweede Kamerlid Marith Volp.

Vaste Kamercommissie
In navolging van deze actiedag spraken Winie Hanekamp van Exodus, Shari en Terry op donderdag 14 januari met verschillende leden van de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer, te weten Madeleine van Toorenburg (CDA), Brigitte van der Burg (VVD), Marith Volp (PvdA) en beleidsmedewerker van de SGP Willem de Wildt.

(foto Winand Stut) v.l.n.r. Brigitte van der Burg (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA), Shari en Terry, ervaringsdeskundigen, Marith Volp (PvdA), Willem de Wildt en Winie Hanekamp.

Persoonlijke verhaal
Shari en Terry deelden hun persoonlijke verhaal met de Kamerleden en konden zo inzicht verschaffen direct vanuit de praktijk. De Kamerleden zijn bereid hun invloed aan te wenden en hechten belang aan de signalen uit de expertmeeting.

Duurzame oplossing
In overleg met de Kamerleden is afgesproken dat Exodus een informatiefolder voor achterblijvers maakt die breed door hulpverleningsinstanties, maar ook politie en scholen, verspreid kan worden als detentie van een ouder zich voordoet. Op deze wijze is in elk geval duidelijk dat Exodus en andere organisaties hulp bieden aan achterblijvers.

Met de invloed van de groep Kamerleden die zich de problematiek van deze groep kinderen aantrekt en de samenwerking met de diverse instanties, komen we stap voor stap dichter bij een duurzame oplossing.