digitalisering


Game changer: Interactief leer- en re-integratie platform voor (ex-)gedetineerden

Gamechanger is een beweging én een platform-in-wording om met behulp van een mix van digitale en menselijke hulpbronnen, op maat en op het juiste moment de juiste ondersteuning mogelijk te maken bij zaken die lastig zijn voor mensen die vrij komen uit de gevangenis. Gamechanger wordt ontworpen om mensen tijdens en na detentie te helpen om stapsgewijs haalbare doelen te stellen en daaraan te werken. Om […]