Training huishoudelijke vaardigheden van start


Half november is binnen Exodus Den Haag de training ‘Huishoudelijke Vaardigheden’ van start gegaan. De training is de afgelopen maanden ontwikkeld door begeleider Tonny en vrijwilliger Ouarda. Ook een aantal bewoners hielp mee bij de ontwikkeling van de cursus: tijdens proeflessen deden ze aanbevelingen voor de cursusinhoud en ze hielpen met het maken van de handleiding voor bijvoorbeeld de wasmachines en -drogers.

Inmiddels is de inhoud van de cursus en de cursusmap klaar en deze week vond de eerste officiële bijeenkomst plaats met de eerste 5 cursisten. De volledig cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, verdeeld over drie modules: Voeding, Wassen en Schoonmaken.

In de lessen is zowel ruimte voor theorie als praktijk. De eerste les hebben de cursisten zich gebogen over hun voedingspatroon en de kwaliteit en hoeveelheid calorieën van de voeding die ze dagelijks binnen krijgen. De module ‘voeding’ wordt over een aantal weken afgesloten met een praktische kookworkshop.

“Het is de bedoeling dat mensen tijdens de cursus ook van elkaar leren” vertelt Ouarda, de vrijwilligster die samen met begeleidster Tonny de cursus ontwikkelde. “Natuurlijk kunnen mensen vaak al van alles op huishoudelijk vlak, maar de een weet weer andere dingen dan de ander, en tijdens deze cursus is er de mogelijkheid om je vaardigheden aan te vullen met de kennis van medecursisten, de trainers, en de informatie uit de cursusmap.”

“Goed ontwikkelde huishoudelijke vaardigheden zijn belangrijk als voorbereiding op het zelfstandig wonen,” legt Tonny uit. “Maar ook al tijdens het verblijf bij Exodus zijn huishoudelijke vaardigheden natuurlijk van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen op een prettige manier met elkaar kunnen samenleven en duurzaam met spullen omgaan.”

“In het verleden gebeurde het bijvoorbeeld wel eens dat een wasmachine in het Exodushuis met een koevoet werd opengebroken als de deur na het wasprogramma niet vanzelf open ging” herinnert Tonny zich. “Na deze cursus beschikt iedereen over de kennis om zo’n probleem op een betere manier op te lossen. Maar ook zullen mensen na de cursus beter zicht hebben op gezonde voedingspatronen en een hygiënische levensstijl.”

De reacties van de cursisten na de eerste bijeenkomst waren merendeels positief. “Ik vind het wel goed om op deze manier met voeding bezig te zijn” aldus een van de bewoners. Sommige deelnemers kijken nog een beetje de kat uit de boom “Ik zorg al 36 jaar voor mezelf dus ik weet niet precies wat ik op dat gebied nog zou moeten leren” aldus een andere deelnemer. “Dat begrijp ik” reageert Tonny “en ik hoop dat de andere deelnemers dan veel van jou kunnen leren dus alvast bedankt voor je bijdrage.”