VanderStaaijproject Rotterdam


Het vrijwilligersproject: Re-integratie ex-gedetineerden (Van der Staaij project) van Humanitas en Exodus is van start gegaan.

Tot de doelgroep behoren alle (legale) meerderjarige Rotterdammers die verblijven in een Nederlandse Penitentiaire Inrichting. In het bijzonder wordt het project gericht op de in het Veiligheidshuis geprioriteerde doelgroepen. Denk aan plegers van zogenaamde High Impact Crimes (HIT aanpak) zoals overvallers.

De begeleiding na detentie richt zich op praktische ondersteuning en het bewaken van de afspraken die gemaakt zijn met de diverse instanties. De begeleiding vindt plaats in afstemming met de trajectregisseur vanuit team Justitiabelen en de toezichthouder van 3RO, indien aanwezig. Het traject kan reeds in detentie starten.

Na een intakegesprek en een afname van de zelfredzaamheidmatrix wordt een plan op maat gemaakt. Er worden twee vrijwilligers gekoppeld aan de ex-gedetineerde. De mate van zelfredzaamheid wordt ingeschat en daar waar nodig gaan de vrijwilligers mee naar instanties. In beginsel zal de zelfredzaamheid worden gestimuleerd en blijft de ex-gedetineerde de regie over zijn eigen leven bepalen. Sommige ex-gedetineerden hebben met name behoefte aan een luisterend oor. Wanneer er sprake is van zwaardere problematiek kan doorverwezen worden naar Maatschappelijk Werk.

Bij iedere cliënt wordt na een intakegesprek en afname zelfredzaamheidmatrix een maatwerk plan van aanpak gemaakt. De begeleiding en ondersteuning bestaat onder andere uit het volgende:

•       Praktische ondersteuning bij administratie, financiën en schuldenproblematiek.
•       Ondersteunen bij het zorgen voor een stabiele inkomenssituatie.
•       Het bewaken van externe afspraken.
•       Bij behoefte van de cliënt kan de vrijwilliger meegaan op externe afspraken.
•       Indien nodig wekelijks contact.
•       Analyseren en opbouwen van het sociale netwerk.
•       Passende vorm van dagbesteding vinden. Opleiding/ vrijwilligerswerk/ betaald werk.
•       Duur traject is in principe 1 jaar.

Ex-gedetineerden kunnen NA EINDE DETENTIE terecht bij één van de inlooplocaties. Voor Exodus is dit in de superkubus aan de Overblaak 56. Als je ons van te voren even belt (010-436 95 90) zorgen we dat er iemand is om je op weg te helpen.

Gemotiveerde ex-gedetineerden kunnen bij de inlooplocaties terecht om gebruik te maken van een telefoon of computer, samen een brief te lezen of een moeilijk belletje doen naar een schuldeiser. Er zijn vrijwilligers aanwezig om te ondersteunen. “Je moet het zelf willen en doen, maar er zijn mensen die je graag helpen”.

Het project van der Staaij richt zich vooral op de gebieden van wonen en werken, maar ook overige zaken die nog niet op orde zijn in het leven van de ex-gedetineerde kunnen aan bod komen in het project. Er zijn ook doorstroom plekken gerealiseerd voor huisvesting.

Let op, de dienstverlening is voor (ex-)gedetineerden vanaf 18 jaar met een Rotterdambinding.
De gemeente Rotterdam is opdrachtgever en bepaalt de instroom, de start van een traject is definitief na akkoord van de gemeente. Het is erg belangrijk om deelnemers daarvan op de hoogte te brengen.

Onvoldoende motivatie bij een ex-gedetineerde?
Wanneer ex-gedetineerden niet of onvoldoende gemotiveerd zijn, maar u denkt wel dat ze hulp nodig hebben, is het goed om te noemen dat ze het ook even kunnen proberen. De hulp is laagdrempelig. Ex-gedetineerden hebben uit het verleden dikwijls redenen om negatief te staan tegenover hulpverlening, er staan vrijwilligers (ook zelf met een detentieverleden) klaar om hen een steuntje in de rug te bieden. “It is your road, and yours only. Others may walk it with you, but no one can walk it for you.”
Meer ondersteuning nodig dan deze laagdrempelige dienstverlening?
Overleg dan op maat met het team van Humanitas of Exodus, mogelijk is er een intensiever traject mogelijk.

Wij kijken er enorm naar uit om met u en de deelnemers aan de slag te gaan in dit nieuwe project van de gemeente Rotterdam, waar ook vooral de inzet door de deelnemers zelf gestimuleerd wordt. Een belangrijke innovatie van de dienstverlening voor en door ex- gedetineerden.

Aanmelding kan door middel van het volledig invullen van bijgaand aanmeldformulier. Deze kunt u mailen naar: start@stichtinghumanitas.nl Ook om te overleggen of het traject past bij de hulpvraag van cliënt kunt u naar dit adres een mail sturen. Bellen kan natuurlijk ook via onderstaande nummers.