Vernieuwde methodiek


vissekomIn samenwerking met de Radboud Universiteit heeft Exodus haar methodiek vernieuwd, met behulp van de erkende methodiek Krachtwerk. Dit heeft geresulteerd in ‘Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’. Nog niet eerder schreven we zo uitvoerig op hoe we de deelnemers aan het Exodusprogramma begeleiden.  Tot eind februari trainen we vrijwilligers en  begeleiders in de vernieuwde methodiek en leiden we Krachtcoaches op die zorg dragen voor de borging van de methodiek in de vijf regio’s.