VIP-dag bij Exodus Den Haag


tekst: Maya Haque

Zaterdag 8 februari vond de derde VIP dag plaats bij Exodus Den Haag. Tijdens deze VIP dag hadden alle bewoners de gelegenheid om twee belangrijke personen uit hun leven (Very Important Persons, oftewel Vips) uit te nodigen om hen in het middelpunt van de belangstelling te zetten.

De bewoners kwamen met hun Vips op een rode loper binnen in het Exoduspand aan de Frankenslag. De dag werd geopend met een welkomspraatje door directeur Ed Deij. Daarna was er een uitgebreide lunch voor alle aanwezigen.
“Veel mensen nemen familieleden of hun partner mee naar deze VIP dag. Dit keer had een van de bewoners zijn GGZ behandelaar uitgenodigd” vertelt Simone Cramer (begeleider Exodus Den Haag). “Heel bijzonder was dat, de bewoner vertelde zijn hulpverlener veel aan haar gehad te hebben in moeilijke tijden. Daarom des te leuker dat deze hulpverlener in haar vrije tijd naar de VIP dag kwam”, aldus Simone.

Naast de lunch waren er twee teamopdrachten. Een van deze opdrachten was een korte speech houden en aan je Vip vertellen waarom hij of zij belangrijk is. Een bewoonster van Exodus –vertelt: “Ik vond het best wel spannend om een praatje te houden voor mijn Vips, maar ik ben er trots op dat ik het gedaan heb. Mijn moeder en mijn vriend vonden het ook goed om er bij te zijn.”

De andere opdracht stond in het teken van samenwerking. De bewoners gingen met hun VIPs een ei over een bamboestok laten rollen met de bedoeling het ei niet te laten vallen. Dit was bij niemand gelukt, maar de lol, het samenwerken en het gezamenlijk oplossen stond centraal bij deze opdracht.

De Exodus-sleutel ‘sociale relaties’ is een van de aspecten die centraal staat tijdens het begeleidingstraject bij Exodus. De VIP dag is een bijzondere manier om de belangrijke sociale relaties van onze bewoners centraal te stellen en hen te bedanken voor hun steun.

“Deze trouwe VIPs verdienen het enorm om een keer extra waardering te krijgen voor hun steun, zowel van de bewoners als van ons Exodus” aldus directeur Ed Deij. “Het contact onderhouden of herstellen met dierbare naasten is essentieel bij het opbouwen van je leven na detentie” licht hij toe.

De VIPs kregen als blijk van waardering voor hun komst een tekening mee naar huis (gemaakt door een aanwezige karikatuurtekenaar) en een fotolijstje met daarin een foto van henzelf en de bewoner op de rode VIP-loper voor het huis.